Zorg Anders heeft twee kleinschalige woon(begeleidings-)groepen voor jonge meiden, tussen de 12 en 18 jaar. Wij streven naar ‘zo gewoon mogelijk wonen’.

 

Wij hebben de volgende groepen

  • Pubergroep ( vijf meiden van 12 tot maximaal 16 jaar)
  • Fasehuis (vijf meiden van 16 jaar tot 18 jaar, die al wat meer zelfstandigheid aan kunnen)

 

De pubergroep
Op de pubergroep kunnen vijf meiden wonen in de leeftijd 12 jaar tot maximaal 16 jaar.

Hier is de begeleiding 24/7 aanwezig.

 

Het fasehuis

In het fasehuis kunnen vijf meiden terecht tussen de 16 en 18 jaar. De de meiden die hier wonen kunnen al meer zelfstandigheid aan. 
Op deze groep is er van zondag tot en met donderdag van 15.00 uur tot 10.00 uur de volgende dag, begeleiding aanwezig.

In het weekend is er alleen 's nachts begeleiding.
Er is ook ten allen tijde extra begeleiding aanwezig ‘aan de andere kant van de muur’.

 

Veilige woonomgeving
Zorg Anders biedt een vervangende en veilige woonomgeving. De zorg voor verblijf, verzorging, veiligheid en opvoeding is dichtbij de jongere, flexibel en op maat. We werken met onze jongeren aan het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

Doelen
De zorgbehoefte en doelstellingen voor het wonen en het verblijf stellen we op in nauwe samenwerking met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers en de bewoner (waar het gaat om zelfstandig wonen).

 

SMART begeleidingsplannen
Met onze deelnemers en bewoners werken we met ‘SMART’ geformuleerde begeleidingsplannen aan het aanleren van sociaal-emotionele, communicatieve en praktische vaardigheden en het vergroten van de eigenwaarde.

SMART is een afkorting die staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.