Wonen


Op de locatie in Annen hebben we plek voor 5 kinderen, jongens en meisjes, van 6 tot 13 jaar.
Ze krijgen individuele aandacht de woonsituatie is overzichtelijk en veilig.
De begeleiding gaat via korte lijnen en met vaste begeleiders. De begeleiding is continu: 24/7.


Op de locatie in Zuidlaren kunnen 4 meisjes vanaf 13 tot 18 jaar wonen.

 

Op de locatie in Vries hebben wij 2 geschakelde woningen. In de ene woning kunnen 5 meisjes wonen tussen de 13 en 18 jaar.
Hier is de begeleiding 24/7. In de andere woning kunnen 4 meisjes wonen tussen de 17 en 23  jaar.
De meisjes die hier wonen kunnen al meer zelfstandigheid aan.
Zij krijgen meerdere keren in de week begeleiding van hun mentor.
Er is echter altijd 24/7 begeleiding aanwezig ‘aan de andere kant van de muur’.

 

Veiligheid
Zorg Anders biedt een vervangende en veilige woonomgeving. De zorg voor verblijf, verzorging, veiligheid en opvoeding is dichtbij de jongere, flexibel en op maat. We werken met onze jongeren aan het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

Zelfstandig wonen
In Annen hebben we meerdere appartementen voor ‘beschermd wonen’. Met ambulante begeleiding vanuit de zorgboerderij door vaste medewerkers leveren we maatwerk voor de bewoner.

 

Doelen
De zorgbehoefte en doelstellingen voor het wonen en het verblijf stellen we op in nauwe samenwerking met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers en de jongere of bewoner (waar het gaat om zelfstandig wonen).

 

SMART
Met de jeugdige en bewoners werken we met ‘SMART’ geformuleerde begeleidingsplannen aan het aanleren van sociaal-emotionele, communicatieve en praktische vaardigheden en het vergroten van de eigenwaarde.

 

Individueel
Als het nodig is en geïndiceerd, begeleiden we individueel. Behandeling op locatie is mogelijk. Met de cliënt gaan wij op zoek naar passende dagbesteding en/of vrijetijdsbesteding.