Zorg Anders heeft meerdere kleinschalige woon(begeleidings-)groepen. Wij streven naar ‘zo gewoon mogelijk wonen’.

 

Wij hebben de volgende groepen

  • Kindergroep (vijf kinderen tussen de 6 en 13 jaar)
  • Pubergroep ( vijf meiden van 12 tot en met 16 jaar)
  • Fasehuis (vijf meiden van 17 jaar tot 20 jaar, die al wat meer zelfstandigheid aan kunnen)
  • Appartementen voor beschermd wonen (twee appartementen)
  • Kamers voor begeleid kamer wonen (twee kamers) 

 

De kindergroep

Op de locatie van onze kindergroep hebben we plek voor maximaal 5 kinderen, jongens en meisjes, van 6 tot 13 jaar. 
Ze krijgen individuele aandacht en de woonsituatie is overzichtelijk en veilig. 
De begeleiding gaat via korte lijnen en met vaste begeleiders. De begeleiding is continue aanwezig. 

 

De pubergroep
Op de pubergroep kunnen vijf meiden wonen in de leeftijd 12 jaar tot en met 16 jaar.

Hier is de begeleiding ook continue aanwezig.

 

Het fasehuis

In het fasehuis kunnen vijf meiden terecht tussen de 17 en 20 jaar. De de meiden die hier wonen kunnen al meer zelfstandigheid aan. 
Op deze groep is er van zondag tot en met donderdag van 15.00 uur tot 10.00 uur de volgende dag, begeleiding aanwezig.

In het weekend is er alleen 's nachts begeleiding.
Er is ook ten allen tijde extra begeleiding aanwezig ‘aan de andere kant van de muur’.

 

Appartementen/kamers

We hebben twee appartementen voor ‘beschermd wonen’ en twee kamers voor begeleid kamer wonen. Met ambulante begeleiding door vaste begeleiders leveren we maatwerk voor de bewoner.

 

Veilige woonomgeving
Zorg Anders biedt een vervangende en veilige woonomgeving. De zorg voor verblijf, verzorging, veiligheid en opvoeding is dichtbij de jongere, flexibel en op maat. We werken met onze jongeren aan het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

Doelen
De zorgbehoefte en doelstellingen voor het wonen en het verblijf stellen we op in nauwe samenwerking met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers en de jongere of bewoner (waar het gaat om zelfstandig wonen).

 

SMART begeleidingsplannen
Met de jeugdige en bewoners werken we met ‘SMART’ geformuleerde begeleidingsplannen aan het aanleren van sociaal-emotionele, communicatieve en praktische vaardigheden en het vergroten van de eigenwaarde.

SMART is een afkorting die staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.