Waar staat Zorg Anders voor?

Zorg 'Anders': omdat wij ons willen onderscheiden door de kracht van kleinschaligheid, oprechte zorg en aandacht voor onze bewoners.

Wij bieden zorg in een kleinschalige en overzichtelijke setting, waarbij 'zo gewoon mogelijk wonen' centraal staat. 

 

Jeugdwet en WMO

Zorg Anders heeft een contract met de provincies Drenthe en Groningen voor het leveren van zorg aan jeugdigen (Jeugdwet).
Daarnaast hebben wij met diverse gemeenten in Drenthe contracten afgesloten voor beschermd wonen en WMO.

 

Zorg Anders heeft het volgende zorgaanbod:

  • Wonen

Zorg Anders heeft  woonlocaties in de kop van Drenthe (rondom Zuidlaren).

Wij bieden kleinschalig wonen voor meiden van 12 tot 18 jaar.
Ook hebben wij een centrum (de Lariks) met zeven appartementen voor ouderschapsdiagnostiek.

Klik hier voor meer informatie 

  • Individuele begeleiding

Naast het wonen, bieden we individuele begeleiding aan onze bewoners. 

 

         Zorg Anders is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd