Zorg anders

Kleinschalig wonen en dagbesteding in de kop van Drenthe


Wonen

Zorg Anders heeft  woonlocaties in de kop van Drenthe (in en rondom Zuidlaren).

Wij bieden kleinschalig wonen voor kinderen tot 13 jaar en voor meiden van 14 tot 21 jaar.
Ook hebben wij appartementen voor beschermd wonen.

Klik hier voor meer informatie 

Dagbesteding 

We verzorgen arbeidsmatige dagbesteding op maat voor cliënten van 16 jaar en ouder. 
Dat doen we op manege de Barrage in Annen.
Wij kijken daarbij naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënten.

We stemmen samen de activiteiten af. De cliënt is altijd leidend en niet de werkzaamheden.
Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zich kan ontwikkelen

Klik hier voor meer informatie


Kleinschalig
Wij bieden zorg aan meerdere doelgroepen in dezelfde, kleinschalige, setting.
Hierdoor kunnen cliënten van elkaar leren en elkaar versterken.
Iedereen draagt op die manier bij aan zijn eigen welzijn en het welzijn van de ander.

 

Individuele begeleiding

Op de verschillende locaties kunnen we kinderen en jongeren individueel begeleiden. 
Dit kan onder andere met behulp van paardencoaching.

Klik hier voor meer informatie over de paardencoaching 

 

Jeugdwet en WMO

Zorg Anders heeft een contract met de provincies Drenthe en Groningen voor het leveren van zorg aan jeugdigen (Jeugdwet).
Daarnaast hebben wij met diverse gemeenten in Drenthe contracten afgesloten voor beschermd wonen en dagbesteding WMO.

  

Paardenkracht voor pubers

Dit programma beslaat zes middagen, waar groepjes van maximaal zes pubers terecht kunnen die wel wat extra ‘kracht’ kunnen gebruiken.

De pubers leren met behulp van onze paarden over onder andere zichzelf, groepsprocessen, weerbaarheid en communicatie.
De cursus is praktijkgericht en in de buitenlucht.

Klik hier voor meer informatieZorg Anders is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd