De  Ouder-Kind Locaties van Zorg Anders

Zorg Anders biedt ouderschapsdiagnostiek met opname. Dit betekent dat  wij ouders de mogelijkheid bieden om met een of meerdere kinderen 16 weken intern te wonen met 24-uurs begeleiding. Tijdens deze 16 weken staat het belang van het kind voorop, vanuit dit perspectief wordt gewerkt. 

 

Waarom
Een uithuisplaatsing is een verstrekkende maatregel die alleen in uiterste nood en alleen in het belang van het kind dient plaats te vinden. Echter wanneer is dat dan en wanneer kun je zeggen dat alle andere opties zijn uitgesloten? Hoe kun je een gezinskluwen ontrafelen van een afstand en in het heetst van de strijd?

Wat als je ouders opvoedingsalternatieven aanreikt, zorgt voor inzicht in het gedrag van hun kinderen en tegelijkertijd de wisselwerking tussen beide intensief gaat beïnvloeden? Wanneer er een periode geen zorgen zijn over randvoorwaarden als financiën en huisvesting, hoe ver kom je dan? Kan er dan na 16 weken niet gekozen worden voor een minder ingrijpende maatregel?

Wij denken (en hebben ervaren) dat het proces om te beslissen of een kind uit huis geplaatst moet worden deze intensieve benadering verdient. Kinderen raken door uithuisplaatsingen altijd beschadigd; onderbouwd aantonen dat thuisblijven nog schadelijker is, is dan ook echt een vereiste.

Dit alles doen we in nauwe samenwerking met onze verwijzers. Al onze trajecten sluiten we af met een uitgebreid rapport voorzien van een verklarende analyse, het beantwoorden van de vragen van de opdrachtgever en een advies.

 

Ons ouder-kind aanbod

 

-> Groepsgerichte locaties

We kiezen bewust voor kleinschalige groepsgerichte locaties. Er wonen maximaal 4 ouders op één locatie. Sommige ouders zijn gebaat bij een groepsgerichte aanpak. Herkenning, erkenning, sociaal contact en steun, altijd onder professionele 24-uurs begeleiding.

 

1. Landelijk en rustig gelegen woonboerderij nabij Zuidlaren:

 • Ouderschapsdiagnostiek
 • 24-uurs begeleiding
 • Langere verblijfsmogelijkheden (geen opvang, altijd met diagnostiek en begeleidingsdoelen)
 • Zeer landelijke omgeving 
 • Vijf zeer ruime slaap-/woonkamers voor ouder en kind(eren)
 • Gezamenlijke woonkamer en gedeelde sanitaire voorzieningen

 

2. Woning voor moeders met jonge kinderen van 0 tot 2 jaar  in het centrum van Zuidlaren:

 • Ouderschapsdiagnostiek
 • 24-uurs begeleiding
 • Langere verblijfsmogelijkheden (geen opvang, altijd met diagnostiek en begeleidingsdoelen)
 • Vier ruime slaapkamers voor moeders en jonge kinderen
 • Gezamenlijke woonkamer en gedeelde sanitaire voorzieningen

 

3.  Geschakelde woning in Vries :

 • Ouderschapsdiagnostiek
 • 24-uurs begeleiding
 • Langere verblijfsmogelijkheden (geen opvang, altijd met diagnostiek en begeleidingsdoelen)
 • Drie slaapkamers, ruime woonkamer, tuin
 • Deze woning is geschakeld aan het fasehuis, onze woongroep voor meiden

 

4. Zeer ruime woning in het centrum van Zuidlaren

 • Ouderschapsdiagnostiek 
 • Intensieve begeleiding met 24-uurs nabijheid
 • Drie slaapkamers, ruime woonkamer, veel speelruimte om het huis

 

5. Geschakelde woning in het centrum van Zuidlaren:

 • Ouderschapsdiagnostiek
 • 24-uurs begeleiding
 • Zelfstandige woning geschakeld aan de Lariks geschikt voor gezinsopname (drie slaapkamers, ruime woonkamer, tuin)

 

Tevens bieden wij de volgende woonmogelijkheid:

6. Appartement in het centrum van Zuidlaren:

 • Zelfstandig appartement (42 m2) voor een ouder met maximaal 1 kind
 • Aparte keuken en sanitaire voorzieningen
 • Ambulante begeleiding + 5 dagen per week 9.00-17.00 uur toezicht

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen onze trajecten gebruik te maken van onze omgangsruimte in Zuidlaren. We bieden hier begeleide omgang. 

 

Tot slot is er de mogelijkheid van:

Ambulante ouderschapsdiagnostiek