Website

De Lariks heeft  een eigen website: www.delariks.com 

 

Observatie, advies, ouderschapsdiagnostiek

Observatie en advies met betrekking tot ‘goed genoeg ouderschap’ staat in de Lariks centraal.

We werken op het snijvlak van (het voorkomen van) uithuisplaatsingen waar we ouders met kinderen de mogelijkheid bieden een 'pas op de plaats’ te maken.

Het geeft jeugdbeschermers lucht en ruimte zodat zij beslissingen in dit afwegingsproces met de grootste zorgvuldigheid kunnen nemen.

Wij geloven dat het matched -care model de kans op het bieden van de meest effectieve (jeugd) zorg is.

Er is kennis nodig van de risicovolle kind- en gezinskenmerken om vervolgens te kunnen matchen aan de best passende maar ook minst ingrijpende vorm van zorg (stepped-care).

 

Zeven zelfstandige appartementen

In de Lariks bevinden zich zeven volledig zelfstandige appartementen (eigen woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer) van minimaal 60 m2.

 

Begeleiding

De medewerkers begeleiden (kijken, meedoen, voordoen) in de verschillende  appartementen, waar een eigen huishouden wordt gerund.

We werken in drie fasen van ‘ouder-kind zelfstandigheid’ maar altijd vanuit een door Zorg Anders vastgestelde dagstructuur.

In de afgebakende begeleidingsmomenten staan verschillende opvoeddomeinen met doelen centraal.

 

Team

Er wordt samengewerkt in een deskundig team. Tijdens elke dienst wordt er zorgvuldig gerapporteerd in het digitale cliëntendossier. 

Onder supervisie van een orthopedagoog-generalist wordt er gewerkt aan een begeleidingsplan die in lijn ligt met de vraag vanuit de aanmelding. 

Naast de dagelijkse afstemming met collega’s is er minimaal iedere maand een uitgebreide cliëntenbespreking, om zo de begeleiding optimaal en in goede onderlinge afstemming vorm te geven. 

De orthopedagoog-generalist waar Zorg Anders intensief mee samenwerkt, is bij elke teamvergadering aanwezig om vanuit haar deskundigheid kritisch mee te denken.

 

Plaatsingen

Voor eventuele aanmeldingen verwijzen wij u naar de website van de Lariks.