17 januari 2022

Kwaliteitskeurmerk

Op 11, 12 en 13 januari hebben Zorg Anders en Zorg Anders de Lariks de audit van TÜV Nederland ten behoeve van onze hercertificering goed doorlopen. De auditor omschrijft Zorg Anders en Zorg Anders de Lariks als organisaties met een hoog ambitieniveau met gepassioneerde medewerkers. Wij zijn heel trots op dit resultaat dat we met onze teams hebben behaald! 

 

1 november 2021

Uitbreiding Ouder Kind locaties

Met ingang van 1 november 2021 biedt Zorg Anders op meer locaties de mogelijkheid tot wonen voor ouders samen met hun kinderen.  Zie voor meer informatie de pagina Ouder-Kind Locaties op deze website. 

 

 

1 februari 2021

Kwaliteitskeurmerk Zorg Anders èn Zorg Anders de Lariks

Op 27 en 28 januari 2021 hebben Zorg Anders en Zorg Anders de Lariks succesvol de audit -uitgevoerd door TÜV Nederland- doorlopen. Daaruit bleek dat ons kwaliteitsmanagementsysteem ruimschoots voldoet aan alle eisen. Uit de gesprekken met de staf en medewerkers blijkt dat wij "zeggen wat we doen en doen wat we zeggen".

Wij dragen het komende jaar (ook) weer met trots het NEN-en-ISO 9001:2015 keurmerk!

 

 

7 oktober 2020

PERSBERICHT

De Raad van State stelt Zorg Anders na jarenlang procederen in het gelijk. Anders dan de Rechtbank Noord-Nederland, de bezwaaradviescommissie van Aa en Hunze en het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, is de Raad van State van oordeel dat burgemeester en wethouders in zijn besluitvorming onzorgvuldig heeft gehandeld en een aan Zorg Anders in 2017 gedane toezegging moet nakomen of een schadevergoeding moet betalen.

 

Zorg Anders is een zorginstelling die onder meer plek biedt aan kinderen, die vanwege uiteenlopende omstandigheden niet bij hun ouders kunnen blijven wonen. Het doel van Zorg Anders is om deze kinderen een andere plek te bieden die zoveel mogelijk een normale gezinssituatie nabootst. Tot voorkort deed Zorg Anders dat in een vrijstaande woning aan het Borckerveld te Annen. De aan het Borckerveld wonende kinderen (vijf) werden dag en nacht verzorgd door medewerkers van Zorg Anders, naast hun dagelijkse activiteiten zoals school en sport.

 

Toen de kinderen in 2017 hun intrek namen in het huis aan het Borckerveld, werd Zorg Anders daarin gesteund door burgemeester en wethouders. Die steun sloeg volledig om nadat omwonenden klachten stuurden over overlast. Plotseling en zonder enig onderzoek werd de vergunning alsnog geweigerd en stond Zorg Anders geen andere weg open dan een juridische procedure tegen burgemeester en wethouders aan te spannen. In eerste instantie was de Rechtbank Noord-Nederland het met burgemeester en wethouders eens, op basis waarvan het college Zorg Anders onder druk van dwangsommen heeft gedwongen de kinderen te verhuizen. In hoger beroep blijkt dat burgemeester en wethouders zelf fout zaten bij de vergunningverlening. Het college zal op last van de Raad van State opnieuw – zorgvuldig – naar de vergunningaanvraag moeten kijken en deze vervolgens verlenen of een schadevergoeding aan Zorg Anders betalen.

 

Zorg Anders is blij met deze uitspraak. Hoewel zij voor de kinderen van het Borckerveld inmiddels een ander onderkomen heeft gevonden, is er een groot tekort aan dit soort plekken voor kinderen in de regio. Zorg Anders hoopt derhalve van harte dat de vergunning door burgemeester en wethouders alsnog verleend wordt en zij nog meer kinderen een veilige en goede plek kan bieden.

 

Voor nadere vragen en/of toelichting kunt u contact opnemen met Martin Verbree, directeur van Zorg Anders, via telefoonnummer 06-45598010.