1 juli 2022

Extra locatie voor Zorg Anders de Lariks

Met ingang van 1 augustus 2022 neemt Zorg Anders de Lariks een nieuwe (extra) locatie in gebruik. Deze locatie wordt toegevoegd aan ons bestaande aanbod. Ook hier staat kleinschalig verblijf voorop. Ouder(s) kunnen hier wonen ten behoeve van ouderschapsdiagnostiek of gezinshereniging. Nieuw in ons zorgaanbod is de opname van 2 ouders met hun kind(eren).

Voor meer informatie en contactgegevens verwijzen wij u naar www.delariks.com.

 

17 januari 2022

Kwaliteitskeurmerk

Op 11, 12 en 13 januari hebben Zorg Anders en Zorg Anders de Lariks de audit van TÜV Nederland ten behoeve van onze hercertificering goed doorlopen. De auditor omschrijft Zorg Anders en Zorg Anders de Lariks als organisaties met een hoog ambitieniveau met gepassioneerde medewerkers. Wij zijn heel trots op dit resultaat dat we met onze teams hebben behaald! 

 

1 november 2021

Uitbreiding Ouder Kind locaties

Met ingang van 1 november 2021 biedt Zorg Anders op meer locaties de mogelijkheid tot wonen voor ouders samen met hun kinderen.  Zie voor meer informatie de pagina Ouder-Kind Locaties op deze website. 

 

 

1 februari 2021

Kwaliteitskeurmerk Zorg Anders èn Zorg Anders de Lariks

Op 27 en 28 januari 2021 hebben Zorg Anders en Zorg Anders de Lariks succesvol de audit -uitgevoerd door TÜV Nederland- doorlopen. Daaruit bleek dat ons kwaliteitsmanagementsysteem ruimschoots voldoet aan alle eisen. Uit de gesprekken met de staf en medewerkers blijkt dat wij "zeggen wat we doen en doen wat we zeggen".

Wij dragen het komende jaar (ook) weer met trots het NEN-en-ISO 9001:2015 keurmerk!