7 oktober 2020

 

PERSBERICHT

 

De Raad van State stelt Zorg Anders na jarenlang procederen in het gelijk. Anders dan de Rechtbank Noord-Nederland, de bezwaaradviescommissie van Aa en Hunze en het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, is de Raad van State van oordeel dat burgemeester en wethouders in zijn besluitvorming onzorgvuldig heeft gehandeld en een aan Zorg Anders in 2017 gedane toezegging moet nakomen of een schadevergoeding moet betalen.

 

Zorg Anders is een zorginstelling die onder meer plek biedt aan kinderen, die vanwege uiteenlopende omstandigheden niet bij hun ouders kunnen blijven wonen. Het doel van Zorg Anders is om deze kinderen een andere plek te bieden die zoveel mogelijk een normale gezinssituatie nabootst. Tot voorkort deed Zorg Anders dat in een vrijstaande woning aan het Borckerveld te Annen. De aan het Borckerveld wonende kinderen (vijf) werden dag en nacht verzorgd door medewerkers van Zorg Anders, naast hun dagelijkse activiteiten zoals school en sport.

 

Toen de kinderen in 2017 hun intrek namen in het huis aan het Borckerveld, werd Zorg Anders daarin gesteund door burgemeester en wethouders. Die steun sloeg volledig om nadat omwonenden klachten stuurden over overlast. Plotseling en zonder enig onderzoek werd de vergunning alsnog geweigerd en stond Zorg Anders geen andere weg open dan een juridische procedure tegen burgemeester en wethouders aan te spannen. In eerste instantie was de Rechtbank Noord-Nederland het met burgemeester en wethouders eens, op basis waarvan het college Zorg Anders onder druk van dwangsommen heeft gedwongen de kinderen te verhuizen. In hoger beroep blijkt dat burgemeester en wethouders zelf fout zaten bij de vergunningverlening. Het college zal op last van de Raad van State opnieuw – zorgvuldig – naar de vergunningaanvraag moeten kijken en deze vervolgens verlenen of een schadevergoeding aan Zorg Anders betalen.

 

Zorg Anders is blij met deze uitspraak. Hoewel zij voor de kinderen van het Borckerveld inmiddels een ander onderkomen heeft gevonden, is er een groot tekort aan dit soort plekken voor kinderen in de regio. Zorg Anders hoopt derhalve van harte dat de vergunning door burgemeester en wethouders alsnog verleend wordt en zij nog meer kinderen een veilige en goede plek kan bieden.

 

Voor nadere vragen en/of toelichting kunt u contact opnemen met Martin Verbree, directeur van Zorg Anders, via telefoonnummer 06-45598010.

 

 

December 2019

Kwaliteitskeurmerk Zorg Anders 

Op 10 en 11 december 2019 heeft Zorg Anders succesvol de audit -uitgevoerd door TÜV Nederland- doorlopen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is uitgebreid geëvalueerd door middel van gesprekken met medewerkers van de woongroepen, van de dagbesteding en gesprekken met de directie en staf. Daaruit bleek dat het voldoet aan de eisen, zoals gesteld in de NEN-en-ISO 9001:2015 normen.

Wij zijn erg blij dat ons certificaat weer met een jaar is verlengd!

 

 

Oktober 2019

Nieuwe (extra) locatie voor Zorg Anders

Zorg Anders opent in oktober 2019 een nieuwe locatie; een monumentaal pand uit 1918 in het centrum van Zuidlaren, genaamd 'de Lariks'.

Het zal gaan om een tijdelijk verblijf -maximaal 3 maanden- voor ouders met (jonge) kinderen.

 

Voor eventuele plaatsingen kunt u contact opnemen met Ieneke van Weringh; telefoonnummer 06 57596564.