Zorg Anders heeft een kleinschalige woon(begeleidings-)groep, het fasehuis, voor meiden tussen 16 en 19 jaar. Deze groep is op dit moment volledig bezet. 

   

  Veilige woonomgeving
  Zorg Anders biedt een vervangende en veilige woonomgeving. We streven naar 'zo gewoon mogelijk wonen'. De zorg voor verblijf, verzorging, veiligheid en opvoeding is dichtbij de jongere, flexibel en op maat. We werken met onze bewoonsters aan het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

   

  Doelen
  De zorgbehoefte en doelstellingen voor het wonen en het verblijf stellen we op in nauwe samenwerking met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers en de bewoner (waar het gaat om zelfstandig wonen).

   

  SMART begeleidingsplannen
  We werken met ‘SMART’ geformuleerde begeleidingsplannen aan het aanleren van sociaal-emotionele, communicatieve en praktische vaardigheden.

  SMART is een afkorting die staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.